J Add เราให้บริการออกแบบและติดตั้งบูธแสดงสินค้าจากโครงสร้าง system ทั้งรูปแบบบูธมาตรฐาน 2×2, 3×2,3×3 ม.บูธspecial system และบูธ MAXIMA ที่มีรูปแบบหลากหลายซึ่งมีราคาถูกกว่าและใช้เวลา ติดตั้งรวดเร็วโดยทางบริษัทฯมีโรงงานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเป็นของตนเองรวมทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าตามงบประมาณที่ต้องการ
We provide design and installation of the system in the form of a booth include Booth standard 2×2, 3×2,3×3 M.and a booth special system with various forms. Which is cheaper and quicker than it takes to install a wooden booth. The company has manufacturing and installation of the equipment as well as their experienced team more than 15 years of service to the customers based on budget needs.
J Add ให้บริการออกแบบบูธตกแต่งพิเศษด้วยระบบ SYSTEMพร้อมDESIGN ทันสมัย เรามีโครงสร้างพิเศษหลากหลายรูปแบบเพื่อให้งานบูธแสดงสินค้าของท่านโดดเด่นโครงสร้าง SYSTEM สามารถนำมาดัดแปลงทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น TOWER สูง ซุ้มทางเข้างาน ห้องเก็บของ
บริการรับออกแบบติดตั้งบูธแสดงสินค้าระบบแม็กซิม่่า Maxima system Booth แบบโครงสวยงามติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและสามารถ สร้างบูธแสดงสินค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า บริษัท เจ แอ็ด ได้พัฒนาสินค้าระบบ Maxima ที่กำลังเป็นที่ นิยมในต่างประเทศให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมีโครงสร้างบูธที่สวยงามกว่าบูธแสดงสินค้ารูปแบบเดิมๆ ที่เคยมีมาในประเทศไทย เราพัฒนาโครง Maxima บูธให้มีความหลากหลายตาม Design ที่ลูกแต่ละประเภทสินค้าต้องการ
J Add ให้บริการติดตั้งบูธมาตรฐานหลากหลายขนาด 2×2, 3×2, 3×3 ม. พร้อมอุปกรณ์งานป้ายชื่อ/โต๊ะ/เก้าอี้/ถังขยะไฟฟลูออเรสเซนท์/ปลั๊ก รวมทั้งงานบอร์ดนิทรรศการต่างๆ , counter ตู้โชว์สินค้าและงานซุ้มทางเข้า ในราคาเป็นกันเอง
บริการออกแบบและก่อสร้างบูธงานไม้ J Add ให้บริการออกแบบดีไซน์และผลิตบูธตามconcept และงบประมาณความต้องการของลูกค้า โดยเน้นรายละเอียดความเอาใจใส่ในงานติดตั้ง วัสดุที่ใช้งาน และระยะเวลาในการติดตั้ง โดยทีมช่างฝีมือที่มีประสบการณ์หลายปี